Działalność gospodarcza

 

 

 

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy „Prawo działalności gospodarczej” jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz wyszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Aby działalność była zakwalifikowana jako gospodarcza, musi spełnić łącznie dwa warunki, które odnoszą się do celu prowadzonej działalności oraz stopnia samodzielności ekonomiczno–finansowej, a także prowadzić interesy w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w formie przedsiębiorstwa.