Kontraktowanie usług medycznych

 

Jednym z instrumentów stosowanych przy rozdzieleniu funkcji płatnika
i świadczeniodawcy jest kontrakt zawarty pomiędzy nimi.

Jest to umowa prawna pomiędzy dwiema lub więcej niezależnymi stronami, a warunki kontraktu stanowią przedmiot negocjacji.

 

Kontrakty służą wielu celom:

  • ustalają prawny stosunek między stronami,
  • regulują prawa i obowiązki stron,
  • potwierdzają intencje obu stron,
  • eliminują niepewności dotyczące praw, obowiązków i współpracy,
  •  chronią przed konfliktami w przyszłości,
  • przyczyniają się do ustalenia związku opartego na otwartości, dobrej wierze, wzajemnym szacunku i zaufaniu partnerów oraz na racjonalnym stosunku do podstawowych zasad ekonomii.