Podstawy prawne funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

 

 

  • ustawa z 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z 1991 r. z późniejszymi zmianami),
  • wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez właściwy sąd rejonowy,
  • wpis w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez właściwego wojewodę,
  • statut zakładu opieki zdrowotnej.